🙏🏻 การพูด “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้มากกว่าคำว่า Thank you.

🙏🏻 การพูด “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้มากกว่าคำว่า Thank you.

 543
ผู้เข้าชม


สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์